บริษัท พลังแสง จำกัด เริ่มธุรกิจจากการค้าปลีกและธุรกิจรับผลิตตู้สวิชบอร์ด กว่า 30 ปี มาแล้ว และในข่วง 10 ปี หลังบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจจากการค้าปลีกไปเป็นค้าส่งแถว ถนนพลับพาลไชย และปัจจุบันได้ ย้ายมาตั้งบริษัท อยู่ที่ พุทธมณฑลสาย 1
 
บริษัท พลังแสง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย หลอดไฟฟิลิปส์ และยังเป็นตัวแทน แต่งตั้งจาก บริษัท เซฟทีคัท 
สายนำสัญญาณ แบรนด์ GLINK และ LUMIRA และ 5STAR rg 6 และ  และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่ง อื่นๆเช่น เบรกเกอร์, มิเตอร์ mitsubishi
 
 
                                        

                                                                                    

• การสนับสนุนจาก Philips ในด้านอุปกรณ์แสงสว่างและระบบควบคุมการส่องสว่าง (หรือ Lighting Automation) ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านควบคุมต้นทุนพลังงานไฟฟ้าแบบทันเวลา (หรือ real-time) ด้วยการคำนวณแสงสว่างอย่างเหมาะสมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา
 
• การสนับสนุนจาก Safe-T-Cut และ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสม สำหรับการตรวจสอบ (audit) และ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยจากไฟฟ้าอย่างถูกต้อง  
 
Visitors: 133,766